Do czego służy i jakie ma zastosowanie alkoholomierz?

Alkoholomierz służy do szybkiego określania zawartości procentowej alkoholu w roztworze wodnym. W rzeczywistości jest to rodzaj areometru. Alkoholomierze są stosowane w przemyśle spirytusowym i wódczanym, do kontroli jakości napojów, w domu, w laboratoriach – wszędzie tam, gdzie ważne jest sprawdzenie ułamka masowego alkoholu w cieczach z mniejszą lub większą dokładnością.

Co i gdzie mierzy alkoholomierz?

alkoholomierz
alkoholomierze dostępne w DanLab

Alkoholomierz służy do oznaczania stężenia objętościowego alkoholu etylowego w roztworach wodnych w procentach. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii.

Najlepiej, aby był to roztwór alkoholu w wodzie destylowanej. Musi być pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń. Oznacza to, że za pomocą alkoholomierza nie będzie można określić procentowej zawartości alkoholu w nalewce, ponieważ gęstość nalewki jest większa ze względu na zawartość cukru i odczyt będzie zaniżony.

Po drugie, temperatura cieczy musi wynosić około 20 stopni C. W innej temperaturze uzyskasz nieprawidłowe odczyty, ponieważ gęstość cieczy zależy od temperatury. Jeśli alkohol i wodę przygotowuje się w tej samej temperaturze, po zmieszaniu temperatura mieszaniny nieco wzrośnie. Należy również wziąć to pod uwagę i monitorować proces mieszania za pomocą termometru cieczowego.

W jaki sposób fabryka uzyskuje prawidłowe odczyty?

Alkoholomierze, podobnie jak inne areometry, są zazwyczaj kalibrowane wagowo. Polega to na dodawaniu małych granulek (odważników) specjalnego materiału na dno alkoholomierza, aż do osiągnięcia obliczonej masy, gdy znana jest objętość alkoholomierza. Metoda ta zapewnia łatwość wykonania i wysoką dokładność sprawdzianów spirytusowych.